P-O Henriksson Gräv

Ifrån första början startades ett enskilt företag 1996 ( Per-Olov Henrikssons gräv och smide) som utförde grävning och svetsning av olika slag.

När det sedan skulle startas ett AB startades P-O Henriksson Gräv AB 7 Maj 1999. Ett företag som idag har 8 anställda. Vi utgår ifrån Sunne, och håller för de mesta till inom Värmland, men även utanför när det behövs. Vi utför det mesta inom entreprenadbranschen, så som husgrunder, dikning, vägbygge, VA-jobb asfaltjustering m,m med både band och hjulgrävare.

Vi har väghyvlar för grushyvling, justering för asfalt, snöröjning och isrivning.

Vi utför även snöröjning och halkbekämpning med både lastbil och hjullastare.

Vi har 2 egna bergtäkter där vi tillhandahåller bergkross av de flesta sorter, som kan levereras av någon av våra 2 grusbilar.

Vi utför kross och sorterings jobb med våra 2 mobila krossverk och ett sorteringsverk.